Tijdschrift Minerva volume 9 nummer 7 september 2010
Veranderen cardiovasculaire risicofactoren bij ouderen?

Pagina 73 - 73 

Boland B., Chevalier P.  


Leven ouderen met overgewicht langer?

Pagina 74 - 75 

Poelman T.  

Dit cohortonderzoek toont aan dat vrouwelijke zeventigplussers met overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9) een lager risico hebben van vroegtijdig overlijden dan hun leeftijdsgenoten met een normaal gewicht (BMI tussen 18 en 24,9). De resultaten zijn bevestigd door andere cohort-onderzoeken met meer personen. Het is momenteel nog onduidelijk welk beleid we bij ouderen met een verhoogde BMI moeten voeren.


Fractuurpreventie: vitamine D met of zonder calcium?

Pagina 76 - 77 

Chevalier P.  


Oefentherapie voor het patellofemorale pijnsyndroom

Pagina 78 - 79 

Duyver C.  

De resultaten van deze studie tonen aan dat oefentherapie voor sommige uitkomstmaten effectiever is dan de gebruikelijke zorg als behandeling van het patellofemorale pijnsyndroom bij jonge volwassenen gerekruteerd in de huisartspraktijk. Over de klinische relevantie van de verbetering kunnen we echter geen uitspraak doen.


Cervicale radiculopathie: halskraag, kinesitherapie of afwachtende houding?

Pagina 80 - 81 

Crismer A.  

Deze studie onderzoekt het effect van een halfharde halskraag én rust en van kinesitherapie bij recent ontstane cervicale radiculopathie. In vergelijking met een afwachtende houding zijn beide interventies statistisch significant effectiever tijdens de eerste zes weken, maar de klinische relevantie van de gevonden verschillen is twijfelachtig. Na zes maanden is er geen verschil meer tussen de interventies.


Voorkomt rosuvastatine een CVA bij mannen en vrouwen met een verhoogd CRP?

Pagina 82 - 83 

Lemiengre M.  

Deze studie toont aan dat bij schijnbaar gezonde personen (40% metabool syndroom, 20% familiale antecedenten, 16% rokers en 50% met een Framinghamscore >10) zonder hyperlipidemie maar met een verhoogd hooggevoelig CRP, rosuvastatine de incidentie van CVA met de helft verlaagt. De omvang en de betrouwbaarheid van het voordeel kan men echter in vraag stellen.


Bias bij het weergeven van uitkomsten

Pagina 84 - 84 

Chevalier P.