Duiding


Oefeningen voor de preventie van recidiverende lagerugpijn


27 05 2010

Zorgberoepen

Duiding van
Choi BK, Verbeek JH, Tam WW, Jiang JY. Exercices for prevention of recurrences of low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1.


Besluit
Voor de preventie van recidiverende lagerugpijn, beschikken we niet over bewijs dat oefeningen opgestart tijdens de acute episode nuttig zijn en over beperkt bewijs van het nut van oefeningen na de acute episode.


 

De evaluatie van behandelingen voor chronische lagerugpijn en voor recidiverende lagerugpijn is een onderwerp dat vaak terugkomt in Minerva. Bij gezondheidswerkers is het dragen van een korset interessant gebleken, maar bij meer diverse doelgroepen is dat nog niet onderzocht (1). NSAID’s hebben slechts een gering bewijs van effect en in het geval van ischias helemaal geen effect. Hun superioriteit ten opzichte van andere pijnstillers is niet aangetoond en onvoldoende geëvalueerd ten opzichte van niet-medicamenteuze behandelingen (2). Het grootste deel van de studies met opioïden kan geen eenduidige besluiten trekken. Hun voordeel op lange termijn is niet onderbouwd en misbruik of inadequaat gebruik komt vaak voor (3). Antidepressiva zijn niet effectief voor de behandeling van lagerugpijn, behalve als er ook sprake is van majeure depressie (4).

Er is geen bewezen meerwaarde van individuele educatieve programma’s bij chronische lagerugpijn (5).

 

Choi et al. publiceerden in 2010 een Cochrane review van goede methodologische kwaliteit over het nut van oefeningen voor de preventie van nieuwe episodes van lagerugpijn of voor de preventie van lagerugpijngerelateerde beperkingen (6). Vier RCT’s (n=407) evalueerden het effect van oefenprogramma’s na een acute episode van lagerugpijn. Met een matige bewijskracht toonden de resultaten van een meta-analyse (N=2, n=130) aan dat oefenprogramma’s in vergelijking met geen interventie, over een periode van zes maanden tot twee jaar het aantal patiënten met recidief van lagerugpijn kan verminderen (RR =0,50; 95% BI van 0,34 tot 0,73). Een vermindering van het aantal recidieven was vastgesteld in één studie (n=66) met een opvolging van twee tot vijf jaar - tendens geen statische significantie (RR= 0,75; 95% BI van 0,53 tot 1,07). Het aantal ziektedagen was eveneens verminderd (gemiddeld verschil van -4,37 met 95% BI van -7,74 tot -0,99). Voor oefenprogramma’s gestart tijdens de acute fase, waren de resultaten van de studies (N=5, n=1 113) tegenstrijdig op het vlak van preventie van recidieven.

 

Besluit

Voor de preventie van recidiverende lagerugpijn, beschikken we niet over bewijs dat oefeningen opgestart tijdens de acute episode nuttig zijn en over beperkt bewijs van het nut van oefeningen na de acute episode.

 

Referenties

  1. Chevalier P. Korset als behandeling van recidiverende lagerugpijn. Minerva 2008;7(7):111.
  2. Chevalier P. NSAID’s voor lage rugpijn? Minerva 2008;7(4):56-7.
  3. Chevalier P, Le Polain B. Opioïden bij chronische lage rugpijn. Minerva 2007;6(6):87-8.
  4. Chevalier P. Antidepressiva voor niet-specifieke lagerugpijn? Minerva 2008;7(6):84-5.
  5. Chevalier P. Individuele educatie voor patiënten met lagerugpijn. Minerva 2008;7(6):86-7.
  6. Choi BK, Verbeek JH, Tam WW, Jiang JY. Exercices for prevention of recurrences of low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1.
Oefeningen voor de preventie van recidiverende lagerugpijn

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

WoordenlijstCommentaar

Commentaar