Duiding


Huidabces en co-trimoxazol en MRSA buiten de zorginstellingen


28 05 2011

Zorgberoepen

Duiding van
Schmitz GR, Bruner D, Pitotti R, et al. Randomized controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole for uncomplicated skin abscesses in patients at risk for community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. Ann Emerg Med 2010;56:283-7.


Besluit
De resultaten van deze nieuwe RCT brengen onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing aan voor het nut van antibiotica na incisie en drainage van een huidabces, zelfs als dit veroorzaakt is door CA-MRSA. 

 

Minerva besprak in 2010 een RCT over het nut van een adjuverende behandeling met co-trimoxazol na drainage van een buiten het ziekenhuis ontstaan huidabces (1). Deze studie includeerde kinderen van drie maanden tot achttien jaar die zich aanboden op de spoedafdeling van een kinderziekenhuis in de V.S. (2). Omwille van de methodologische beperkingen was het niet mogelijk om te besluiten of het nuttig is om bij kinderen co-trimoxazol toe te dienen na incisie en drainage van een niet-gecompliceerd abces.

 

In 2010 verscheen hierover een nieuwe RCT (3). Deze vond terug plaats in de V.S. De auteurs onderzochten het nut van co-trimoxazol voor ongecompliceerde huidabcessen vanuit de vaststelling dat in de V.S. methicilline-resistente Staphylococcus (MRSA) ontstaan buiten het ziekenhuis (CA-MRSA of community-associated MRSA), de belangrijkste oorzaak geworden is van ongecompliceerde huidabcessen. De studie was van goede kwaliteit en includeerde 212 volwassenen (militairen en burgers) die zich aanboden op de spoedafdeling van een ziekenhuis waar men het abces draineerde. Patiënten met immunodeficiëntie (o.a. diabetes, HIV, kanker) of patiënten die bij het abces ook koorts hadden of andere algemene symptomen, waren uitgesloten. De interventiegroep kreeg co-trimoxazol (160 mg/800 mg) twee maal 2 tabletten per dag gedurende zeven dagen en de controlegroep een equivalent placebo. Als primaire uitkomstmaat kozen de auteurs voor therapeutisch falen binnen de zeven dagen: geen verbetering na twee dagen, ontstaan van nieuw letsel binnen de zeven dagen, verslechtering van het letsel binnen de zeven dagen waardoor een nieuwe interventie nodig was (ander antibioticum, opnieuw incisie/drainage, debrideren, hospitalisatie). Negentig procent van de patiënten kon geëvalueerd worden na zeven dagen follow-up. Voor de primaire uitkomstmaat was er geen statistisch significant verschil tussen beide groepen: 26% met placebo, 17% met co-tromoxazol, verschil van 9% (95% BI van -2 tot 21). 69% van de patiënten kon opgevolgd worden na 30 dagen: minder nieuwe letsels (9%) in de co-trimoxazolgroep dan in de placebogroep (28%, p=0,02), maar dit was een secundaire uitkomstmaat. Post hoc sensitiviteitsanalyses met aanname van therapiefalen bij de patiënten zonder follow-up, zou de statistische significantie van de resultaten voor beide criteria kunnen omdraaien, wat de mogelijke conclusies nog eens afzwakt.

CA-MRSA lijkt (veel) frequenter voor te komen in de V.S. dan in België. Bij een infectie van huid of weke delen eventueel veroorzaakt door CA-MRSA, raden de recentste aanbevelingen in de V.S. aan om, indien een antibioticum aangewezen is, te kiezen voor clindamycine, co-trimoxazol, tetracycline (doxycycline) of linezolide (met dezelfde niveau’s van bewijskracht (4)). Volgens Belgische experten kan men empirisch behandelen met clindamycine of co-trimoxazol en nadien eventueel de behandeling aanpassen op basis van het antibiogram (5).

 

Besluit

De resultaten van deze nieuwe RCT brengen onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing aan voor het nut van antibiotica na incisie en drainage van een huidabces, zelfs als dit veroorzaakt is door CA-MRSA.

 

 

Referenties

  1. Semaille P. Huidabces bij kinderen: antibiotica toedienen na incisie en drainage? Minerva 2010;9(5);56-7.
  2. Duong M, Markwell S, Peter J, Barenkamp S. Randomized, controlled trial of antibiotics in the management of community-acquired skin abscesses in the pediatric patient. Ann Emerg Med 2010;55:401-7.
  3. Schmitz GR, Bruner D, Pitotti R, et al. Randomized controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole for uncomplicated skin abscesses in patients at risk for community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. Ann Emerg Med 2010;56:283-7.
  4. Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in adults and children: executive summary. Clin Infect Dis 2011;52:285-92.
  5. BAPCOC. Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk. Editie 2008.
Huidabces en co-trimoxazol en MRSA buiten de zorginstellingen

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Costers M.
Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC)
COI :

WoordenlijstCommentaar

Commentaar