Duiding


Welke cardiovasculaire risicotabel gebruiken?


27 05 2010

Zorgberoepen

Duiding van
Van der Heijden AA, Ortegon MM, Niessen LW, et al. Prediction of coronary heart disease risk in a general, pre-diabetic, and diabetic population during 10 years of follow-up: accuracy of the Framingham, SCORE, and UKPDS risk functions: the Hoorn study. Diabetes Care 2009;32:2094-8.


Besluit
In deze kleine Nederlandse cohortstudie zijn de SCORE-en de UKPDS-tabel de meest precieze instrumenten, de eerste bij personen met normale glucosetolerantie en de tweede bij personen met intermediaire hyperglykemie. Een exacte evaluatie van het risico bij diabetici (buiten een recente positieve screening) blijft moeilijk.


 

Minerva vergeleek in 2004 de belangrijkste cardiovasculaire risicotabellen die toen beschikbaar waren (1). Sedertdien is de SCORE-tabel (Systematic Coronary Risk Evaluation) algemeen gebruikt in België en in de meeste Europese landen, dit in de plaats van de Framinghamtabel. Eén van de beperkingen van de SCORE-tabel is dat ze diabetes niet opneemt als risicofactor. In geval van diabetes mellitus raden sommige experten aan  om het risico te vermenigvuldigen met 2 voor mannen en met 4 voor vrouwen (2). De resultaten van een systematisch literatuuroverzicht in 2004 toonden aan dat de Framinghamtabel het risico onderschatte bij hoogrisicopopulaties en overschatte bij laagrisicopopulaties (3).

Een Nederlandse studie van goede methodologische kwaliteit vergeleek de validiteit van drie scoretabellen (Framingham, SCORE en de UKPDS-tabel voor diabetici) over een periode van tien jaar bij een cohort van 1 482 Kaukasische mannen en vrouwen tussen 50 en 75 jaar zonder cardiovasculaire antecedenten bij inclusie (4). De auteurs evalueerden het verschil in precisie tussen de verschillende tabellen bij een populatie met normale glucosetolerantie (n=1 125), met intermediaire hyperglykemie (glocuse-intolerantie, abnormale glykemie nuchter, n= 232) en met diabetes (n=125) volgens de criteria van de WGO 2006. Bij deze beperkte populatie, die toch vergelijkbaar is met de Belgische, gaf de calibratie van de drie tabellen (de capaciteit om het aantal incidenten te voorspellen) voor Framingham en UKPDS een overschatting aan van het risico van een eerste cardiovasculaire gebeurtenis. SCORE schatte het risico correct in bij de eerste twee groepen maar was minder precies bij de groep met diabetes. De discriminatie van de drie tabellen (de capaciteit om personen die een incident meemaken tijdens de follow-up te onderscheiden van diegene die er geen meemaken) was zwak tot matig. SCORE was hierbij het meest performant bij de populatie met normale glucosetolerantie en UKPDS bij personen met intermediaire hyperglykemie.

 

Besluit

In deze kleine Nederlandse cohortstudie zijn de SCORE-en de UKPDS-tabel de meest precieze instrumenten, de eerste bij personen met normale glucosetolerantie en de tweede bij personen met intermediaire hyperglykemie. Een exacte evaluatie van het risico bij diabetici (buiten een recente positieve screening) blijft moeilijk.

 

  

Referenties

  1. Chevalier P. Evaluatie van het cardiovasculair risico: de verschillende risicotabellen doorgelicht. Minerva 2004;3(3):36-40.
  2. Conroy RM, Pyörälä K,, Fitzgerald AP, et al; SCORE project group. Estimation of ten year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003.
  3. Havranek EP. Framingham risk scores have variable accuracy in predicting CVD events in different patient populations. Evid Based Med 2007;12:87.
  4. Van der Heijden AA, Ortegon MM, Niessen LW, et al. Prediction of coronary heart disease risk in a general, pre-diabetic, and diabetic population during 10 years of follow-up: accuracy of the Framingham, SCORE, and UKPDS risk functions: the Hoorn study. Diabetes Care 2009;32:2094-8.
Welke cardiovasculaire risicotabel gebruiken?

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar