Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: Minerva anno 2002


Minerva 2002 Volume 31 Nummer 1 Pagina 34 - 34

Zorgberoepen


 

Waarde Minervalezer,

 

Het jaar 2002 wordt voor Minerva een belangrijk overgangsjaar. In een vroeger editoriaal werd al allusie gemaakt op het feit dat vanaf januari 2002 Minerva vooral zou worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken. Daarnaast heeft het ICHO nog een inbreng en blijft de WVVH zorgen voor lay-out, druk- en verzendingskosten. Daarbij doen nu ook drie Franstalige collega’s van de universitaire huisartsencentra van de drie Waalse universiteiten hun intrede in de redactie: dr. Geneviève Bruwier (Université de Liège), dr. Pierre Chevalier (Université Catholique de Louvain) en dr. Michel Roland (Université Libre de Bruxelles). De bedoeling is om dit jaar ook een Franstalig Minerva op te starten. Over de juiste modaliteiten wordt nog onderhandeld, maar het is zeker dat alle WVVH-leden en HIBO's verder Minerva gratis zullen blijven ontvangen. Ook niet-leden van de WVVH, apothekers en specialisten zullen de kans krijgen om zich te abonneren op Minerva. In Wallonië zal er eenzelfde strategie gevoerd worden. In de komende zes maanden zullen gewone nummers afgewisseld worden met themanummers: een actualisering van het themanummer rond hypolipimiërende middelen, een themanummer over astma en een over de medicamenteuze behandeling bij dementie. Naast de Folia Pharmacotherapeutica en de aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering neemt Minerva zijn plaats in als EBM-tijdschrift voor de eerste lijn in België.

 

Namens de redactie,
M. De Meyere, hoofdredacteur

Editoriaal: Minerva anno 2002

Auteurs

De Meyere M.
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Trefwoorden

WoordenlijstCommentaar

Commentaar