Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEditoriaal: Minerva in de 21ste eeuw


Minerva 2001 Volume 30 Nummer 1 Pagina 40 - 40

Zorgberoepen
Voor de eerste keer gaat dit kort editoriaal niet over evidence-based medicine zelf, maar over de boodschapper.

 

Nu Minerva al enkele jaren verschijnt, zou ik langs deze weg de talrijke lezers willen bedanken die ons hebben aangemoedigd om met dit initiatief verder te gaan.

 

Het jaar 2001 wordt echter cruciaal voor Minerva.

De financiering komt op de helling te staan, zodat achter de schermen volop wordt gezocht naar andere bronnen. Tegelijkertijd willen we Minerva ook ter beschikking stellen van collega’s die geen lid zijn van de WVVH en daarbij denken we ook aan onze Franstalige collega’s. Het enthousiasme van de redactie en de steun van de collega’s uit het veld dwingen ons Minerva nog méér uit te bouwen.

 

Daarom willen we dit jaar ook een lezersrubriek inschakelen en een beperkte enquête houden om te weten in welke richting Minerva dient te evolueren. Eén van de opties is onder meer het regelmatig produceren van een themanummer zoals over cholesterol, antidepressiva, acute infecties van de luchtwegen. Het volgende nummer gaat over osteoporose.

Dit zijn niet toevallig hete hangijzers waarover verwarrende informatie bestaat en waar miljarden BEF op het spel staan. Wegens de grote energie die we daaraan wijden, wordt het nummer dat nu voor u ligt, beperkt van omvang.

 

Om te eindigen in schoonheid: in de komende maanden verschijnt een gebundelde Verklarende Woordenlijst. Dit is een bijproduct van Minerva en vooral het schitterende werk van onze eindredacteur Mieke van Driel.

Deze verklarende woordenlijst kan iedere arts helpen om de weg te vinden in het bos van technische termen die ontstaan zijn mede door de opkomst van evidence-based medicine.

 

Ik wens u nog veel leesgenot, mede in naam van de hele redactie: het is zalig om met deze gedreven én bedreven mensen Minerva maandelijks uit het niets te creëren.

 

M. De Meyere
hoofdredacteur

Editoriaal: Minerva in de 21ste eeuw

Auteurs

De Meyere M.
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Trefwoorden

WoordenlijstCommentaar

Commentaar