Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineMeer doen met minder?


Minerva 2018 Volume 17 Nummer 1 Pagina 2 - 2

Zorgberoepen


 

Binnen het economisch discours is dit een slogan die meermaals gebruikt wordt. Nuchtere mensen weten dat dit een leugen is. Mevrouw De Block wil meer inzetten op de implementatie van EBM in de praktijk (vandaar dat het woord EBPractice in de Belgische context nu ‘bon ton’ is) en ze wenst dat te doen binnen een gesloten budget. Dat komt erop neer dat de verschillende instanties die momenteel betrokken zijn bij de ontwikkeling en verspreiding van EBM, geconfronteerd worden met een ingrijpende budgetvermindering van 25%. Dat heeft binnen het landschap tot belangrijke verschuivingen geleid. Het project Onafhankelijke Artsenbezoekers werd opgeschort en Farmaka ging op in het BCFI. Voor wie interesse heeft voor geschiedenis: Farmaka is actief sinds 1979 en is al die tijd de promotor geweest van onafhankelijke informatie over medicatie voor artsen.

Minerva moet het doen met 25% minder budget. We zijn eerlijke en nuchtere mensen en voor ons is er enkel de optie dat we minder kunnen doen met minder. Volgende keuzes werden gemaakt. Voorlopig zullen we de logistieke structuur die de werking van Minerva ondersteunt, niet afbouwen. Deze mensen zijn te belangrijk omdat ze het werk van de redactie ondersteunen (selecties verzamelen, contacten leggen met auteurs, website onderhouden, redactie aansturen, boekhouding bijhouden, teksten corrigeren, vertalen, enzovoort). Deze keuze heeft als belangrijkste consequentie dat de totaliteit van de besparing weegt op de productie van de besprekingen. Wanneer we dit economisch bekijken, verliezen we hier ongeveer 60% van ons inzetbaar budget om tekstschrijvers en redactieleden te betalen.

De redactie heeft dus gezocht naar uitwegen om met veel minder toch nog een zichtbare productie van teksten aan te houden. Zij screent wekelijks enkele tientallen abstracts van onderzoeksrapporten om net deze relatief zeldzame publicaties te vinden die voldoen aan de criteria voor een korte of uitgebreide bespreking. We willen dit unieke selectieproces graag voortzetten. Maar, deze keuze impliceert wel dat we per nummer nog maximaal twee uitgebreide duidingen zullen publiceren, al of niet aangevuld met een editoriaal of een bijdrage over een methodologisch probleem, en daarnaast tot zeven korte duidingen. Deze inkrimping van ongeveer 30% die onvermijdelijk is, zal grotendeels gedragen worden door het voluntariaat van de redactie.

We zijn als redactie niet euforisch door de opgedrongen inkrimping, integendeel, maar we kunnen slechts zoeken naar creatieve oplossingen. Het gebrek aan langetermijnvisie bij en het gebrek aan respect door de overheid voor wat Minerva in al die jaren bijgedragen heeft tot de verspreiding van EBM, is zeer confronterend. We hopen dat we deze schraalheid overleven om in betere tijden een nieuw elan te vinden.

 

Marc Lemiengre, hoofdredacteur

Mede namens het dagelijks bestuur van Minerva

Roy Remmen, An De Sutter, Didier du Boullay, Michel De Jonghe, Tom Poelman

Ann Vantournhout, Brenda Dierickx namens het secretariaat.

 

 


Auteurs

Lemiengre M.
Huisartsenpraktijk De Wijngaard Roeselare; Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Trefwoorden

WoordenlijstCommentaar

Commentaar