Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineInhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 10 Pagina 152 - 152

Zorgberoepen


Duiding van
Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. Efficacy of inhaled corticosteroids in infants and preschoolers with recurrent wheezing and asthma: a systematic review with meta-analysis. Pediatrics 2009;123:e519-e525.


Besluit
De resultaten van deze meta-analyse bevestigen het nut van inhalatiecorticosteroïden voor symptoomcontrole bij kinderen jonger dan vijf jaar met episodes van recurrente wheezing met of zonder de diagnose van astma. Naar analogie met deze resultaten is het belangrijk regelmatig de noodzaak van deze behandeling te evalueren, die geen invloed heeft op het natuurlijke verloop van de aandoening.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Minerva besprak in 2007 (1) een RCT van Guilbert et al. (2) over het nut van inhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen met hoog risico van astma (episodes van recurrente wheezing, persoonlijke of ouderlijke voorgeschiedenis van allergie of astma). In deze RCT hadden inhalatiecorticosteroïden geen effect op de natuurlijke evolutie van astma. De symptomen verbeterden tijdens de behandeling maar kwamen terug na het stopzetten ervan.

 

In 2009 verscheen een meta-analyse van RCT’s (onder meer deze die Minerva besprak (2)) over de werkzaamheid van inhalatiecorticosteroïden (3) gedurende minstens vier weken bij kinderen jonger dan vijf jaar (van twee tot 108 maanden) met recurrente wheezing met of zonder diagnose van astma. De meta-analyse includeerde 29 studies met 3 592 kinderen. Een lichte tot matige dosis inhalatiecorticosteroïden verminderde het aantal episodes van recurrente wheezing: rate ratio van 0,59 (95% BI van 0,52 tot 0,67) met een NNT van 7 (95% BI van 6 tot 9) om bij één kind een epidose van wheezing te voorkomen. Uit een post-hoc analyse bleek dat kinderen met inhalatiecorticosteroïden minder salbutamol gebruikten en klinisch en functioneel verbeterden, onafgezien van leeftijd, atopische toestand, type inhalatiecorticosteroïd, toedieningswijze, kwaliteit van de studie en duur van de studie. De auteurs wijzen op het probleem om de diagnose van astma te stellen bij kinderen jonger dan vijf jaar. Bij deze leeftijdsgroep kunnen immers twee fenotypes van wheezing voorkomen: voorbijgaande (kinderen met symptomen in de eerste drie jaar, waarna 70 tot 80% asymptomatisch wordt) of persisterende. Het is dus nodig op regelmatige tijdstippen de mogelijkheid te bekijken om de behandeling stop te zetten of te verminderen. De auteurs nemen ook letterlijk de bovenvermelde besluiten over van de RCT van Guilbert et al. (2)

 

Besluit

De resultaten van deze meta-analyse bevestigen het nut van inhalatiecorticosteroïden voor symptoomcontrole bij kinderen jonger dan vijf jaar met episodes van recurrente wheezing met of zonder de diagnose van astma. Naar analogie met deze resultaten is het belangrijk regelmatig de noodzaak van deze behandeling te evalueren, die geen invloed heeft op het natuurlijke verloop van de aandoening.

 

  

Referenties

  1. Godding V, Chevalier P. Inhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen met hoog risico van astma. Minerva 2007;6(3):45-7.
  2. Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, et al. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med 2006;11;354:1985-97.
  3. Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. Efficacy of inhaled corticosteroids in infants and preschoolers with recurrent wheezing and asthma: a systematic review with meta-analysis. Pediatrics 2009;123:e519-e525.
Inhalatiecorticosteroïden bij jonge kinderen

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

WoordenlijstCommentaar

Commentaar