Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineLumbale steun bij subacute lagerugpijn


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 8 Pagina 120 - 120

Zorgberoepen


Duiding van
Calmels P, Queneau P, Hamonet C, et al. Effectiveness of a lumbar belt in subacute low back pain. Spine 2009;34:215-20.


Besluit
Het dragen van een elastische rugband bij subacute lagerugpijn levert statistisch gezien wel winst op, maar de klinische relevantie is eerder bescheiden.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

We spreken over acute lagerugpijn als de rugpijn minder dan vier weken aanhoudt, over subacute bij een duur van vier weken tot drie maanden en chronische bij een duur van meer dan drie maanden. Minerva besprak reeds het nut van lumbale steun (korset, band) bij chronische lagerugpijn (1) maar ook bij lagerugpijn van acute, subacute of chronische aard (2). We besloten toen dat het dragen van een korset als preventie of als behandeling van elk type lagerugpijn onvoldoende goed geëvalueerd is.

In 2009 verscheen een RCT (3) over het effect van een elastische rugband op subacute lagerugpijn in vergelijking met de gewone zorg. De auteurs evalueren het herstel van de functionele capaciteiten, de verandering in pijnintensiteit en het gebruik van pijnstillers, ontstekingsremmers en/of spierrelaxantia. Het is een open-label studie met opvolging gedurende drie maanden. De functionele capaciteiten verbeteren in beide groepen. Statistisch gezien is er een beter effect voor het dragen van een rugband versus de standaardzorg (7,6 ± 4,4 versus 6,1 ± 4,7 op een schaal van 24 punten). Het verschil tussen beide groepen is echter kleiner dan de door de auteurs bepaalde drempel voor klinische relevantie (twee punten). Patiënten die een rugband dragen hebben significant minder pijn (gemeten op een VAS-schaal, zonder vermelding van de klinisch relevante drempel) en gebruiken minder geneesmiddelen. Het zeer positieve besluit van de auteurs in het voordeel van een rugband (significante verbetering op het vlak van functionele capaciteiten, van pijn en van minder geneesmiddelengebruik) moeten we enigszins nuanceren, omdat het verschil voor de primaire uitkomstmaat niet klinisch relevant is.

 

Besluit

Het dragen van een elastische rugband bij subacute lagerugpijn levert statistisch gezien wel winst op, maar de klinische relevantie is eerder bescheiden.

  

 

Referenties

  1. Chevalier P. Korset als behandeling van recidiverende lagerugpijn. Minerva 2008;7(7):111.
  2. Chevalier P. Een korset dragen: effectief bij lagerugpijn? Minerva 2009;8(1):10.
  3. Calmels P, Queneau P, Hamonet C, et al. Effectiveness of a lumbar belt in subacute low back pain. Spine 2009;34:215-20.
Lumbale steun bij subacute lagerugpijn

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

visueel analoge schaal


Commentaar

Commentaar