Resultaat van de auteur


Betz W.
Centrum voor Huisartsgeneeskunde, VUB
1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Acupunctuur bij chronische nekpijn

Betz W.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 2 pagina 30 - 32


Deze ene studie komt tot het besluit dat acupunctuur veilig en effectief is in de behandeling van chronische nekpijn. Gezien de methodologische tekortkomingen en het ontbreken van bewijs uit systematische reviews en meta-analyses, lijkt dit besluit echter voorbarig.