Resultaat van de auteur


Bleyen L.
Centrum voor Preventie en Vroegtijdige opsporing van Kanker, Universiteit Gent
2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Vrouwen met verhoogd risico van borstkanker screenen met mammografie én echografie?

Bleyen L. , Poelman T.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 10 pagina 146 - 147


Deze studie besluit dat een gecombineerd onderzoek van mammo- en echografie bij vrouwen met een verhoogd risico van borstkanker een hogere detectiegraad heeft dan mammografie alleen. Dit voordeel gaat gepaard met een toegenomen percentage van vals-positieven. De resultaten zijn bovendien niet geldig voor screening in de algemene populatie.

Borstkanker bij vrouwen: to screen or not to screen

Bleyen L.

Minerva 2000 Vol 29 nummer 4 pagina 188 - 191


Ondanks het feit dat in borstkankerscreeningstrials statistische significantie niet altijd wordt bereikt, is er consensus dat borstkankerscreening effectief is bij vrouwen van 50 jaar en ouder. De effectiviteit van mammografische screening bij vrouwen van 45-49 jaar is nog onvoldoende duidelijk. Effectiviteit door middel van borstzelfonderzoek is niet aangetoond.