Resultaat met woordenlijst ( 1 )


a posteriori analyse
In een aposteriori analyse doet men na afloop van de studie analyses die niet gepland waren in de opzet van de studie. De waarde van een aposteriori analyse is daarom beperkt.
posterior kans, nakans, achterafkans
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Wie heeft het meest baat bij aspirine in primaire preventie?

Boland B.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 6 pagina 94 - 96


Deze post hoc analyse suggereert dat de bloeddruk mogelijk een rol speelt bij de effectiviteit van aspirine in de primaire preventie van cardiovasculair lijden. Er zijn prospectieve studies nodig om deze hypothese te onderzoeken.