Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Centor-criteria
Koorts, afwezigheid van hoest, tonsillair exudaat, submandibulaire klieren.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Klinische score en snelle streptest: nuttig bij de aanpak van acute keelpijn?

De Meyere M. , Matthys J.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 6 pagina 75 - 76


Deze studie toont aan dat bij de aanpak van acute keelpijn, het gebruik van een klinische score de pijn meer reduceert en het voorschrijven van antibiotica vermindert. De klinische relevantie van deze winst is echter niet duidelijk. De snelle streptest biedt geen enkele klinische meerwaarde.