Resultaat met woordenlijst ( 0 )


directe standaardisatie
Hierbij gaat men uit van bijvoorbeeld de leeftijdspecifieke sterftecijfers van de onderzoekspopulatie en past deze toe op een standaardpopulatie. Op deze wijze kan men het te verwachten aantal overlijdens in de standaardpopulatie berekenen in elke leeftijdsgroep. Opgeteld levert dit een totaal aantal te verwachten overlijdens gestandaardiseerd naar leeftijd.

Niet gevonden