Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Eating Disorder Inventory (EDI)-2
Deze zelf in te vullen vragenlijst wordt gebruikt om de aanwezigheid van eetstoornissen in te schatten. Ze bestaat uit 91 vragen die worden gescoord van 0=nooit tot 3=altijd aanwezig). De vragen zelf worden onderverdeeld in 11 subschalen: magerzucht, boulemie, ontevredenheid met lichaam, gevoel van ineffectiviteit (zoals zich waardeloos voelen), perfectionisme, interpersoonlijk wantrouwen, onjuiste interpretatie van gewaarwordingen (zoals honger en voldaanheid), vrees om volwassen te worden, ascetisme, verlies aan impulscontrole, sociale angst.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Welke vorm van psychotherapie voor ambulante patiënten met anorexia nervosa?

Vervaet M.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 8 pagina 97 - 98


Deze methodologisch correct uitgevoerde studie toont aan dat er na één jaar geen verschil is in gewichtstoename bij volwassen vrouwelijke anorectische patiënten die gedurende tien maanden ambulant worden behandeld met een psychodynamische, een cognitief gedragstherapeutische of een geoptimaliseerde gebruikelijke behandeling. Patiënten in deze laatste groep kregen uiteindelijk wel evenveel psychotherapeutische hulp.