Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Glasgow Outcome Scale
Dit is een schaal die de toestand na het doormaken van een CVA vastlegt: 1=dood, 2=blijvende vegetatieve status, 3=ernstige invaliditeit (kan ADL niet zelfstandig uitvoeren), 4=matige invaliditeit (kan ADL zelfstandig uitvoeren), 5=goed herstel (mineure neurologische of psychische beperkingen).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Warfarine vs aspirine in secundaire preventie van ischemisch CVA

Hermans C.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 5 pagina 81 - 83


Bij patiënten met een ischemisch CVA zonder carotisstenose, voorkamerfibrillatie of allergie voor aspirine, blijft aspirine in een dosis van 75 tot 100 mg per dag de eerste keuze ter preventie van een recidief CVA.