Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Padua Prediction Score
Risicofactoren en punten: kanker met metastasen en/of chemotherapie of radiotherapie in de voorbije zes maanden (3 p.); voorgeschiedenis van veneuze trombo-embolie (behalve oppervlakkige) (3 p.); verminderde mobiliteit (bedrust en toilet in bed gedurende ≥3 dagen) (3 p.); gekende trombofilie (3 p.); recent trauma en/chirurgie (≤1 maand) (2 p.); leeftijd ≥70 jaar (1 p.); hart- en/of respiratoir falen (1p.); acuut myocardinfarct of ischemisch CVA (1 p.); acute infectie en/of reumotalogische aandoening (1 p.); obesitas (BMI ≥30) (1 p.); huidige hormonale therapie (1 p.). Een totale score van ≥ 4 punten betekent een verhoogd risico van veneuze trombo-embolie.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Heparines met laag moleculair gewicht bij patiënten met acute interne pathologie

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 4 pagina 45 - 46


Deze RCT toont aan dat enoxaparine toevoegen aan het dragen van elastische kousen met graduele compressie niet doeltreffender is dan alleen elastische kousen dragen om de globale mortaliteit te verminderen bij patiënten gehospitaliseerd voor een acute interne pathologie en met risico van DVT.