Resultaat met woordenlijst ( 1 )


PADYQ-score
De Porto Alegre Dyspeptic Symptoms Questionnaire is een vragenlijst met 9 vragen over de frequentie, duur en intensiteit van de symptomen van dyspepie gedurende de laatste 30 dagen. De score varieert van 0 (geen symptomen) tot 44 (ernstige symptomen).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Eradicatie van Helicobacter pylori bij functionele dyspepsie

Ferrant L.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 8 pagina 99 - 100


Deze eerstelijnsstudie besluit dat een eradicatietherapie van Helicobacter pylori bij HP-positieve patiënten met functionele dyspepsie na twaalf maanden een significante verbetering van de symptomen geeft. Deze gegevens bevestigen vorige onderzoeken die vooral in de tweede en derde lijn werden uitgevoerd. Op basis van deze studie kunnen we echter niet aantonen dat er een verband bestaat tussen HP-infectie, endoscopische afwijkingen en dyspepsie.