Resultaat met woordenlijst ( 1 )


PDS-specifieke symptoomscore
Deze schaal meet de ernst van de klachten en de impact ervan op het algemeen welbevinden. Score 75-174 = milde symptomen; 175-299 = matig ernstige symptomen; 300-500 = ernstige symptomen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Cognitieve gedragstherapie bij prikkelbaredarmsyndroom

van der Horst H.E.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 6 pagina 91 - 93


Deze studie in de huisartspraktijk bij patiënten met prikkelbaredarm-syndroom die reeds behandeld worden met mebeverine, toont aan dat cognitieve gedragstherapie door getrainde verpleegkundigen een beperkt en tijdelijk positief effect heeft op de klachten. Na zes maanden hebben beide groepen minder klachten, maar is er geen meerwaarde meer van de cognitieve gedragstherapie. Voordat we een aanbeveling kunnen doen over de plaats van deze aanpak bij patiënten met prikkelbaredarm-syndroom zijn een kosteneffectiviteitsanalyse en gegevens over welke patiënten baat hebben bij een dergelijke aanpak, nodig.