Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Pediatric QOL Inventory
Met deze multidimensionele vragenlijst evalueren de ouders de kwaliteit van leven van hun kind. Voor iedere leeftijdsgroep bestaan afzonderlijke versies. De kwaliteit van leven wordt geëvalueerd in functie van specifieke aandoeningen en specifieke symptomen. De ouders antwoorden op een 5-punten Likertschaal. De scores worden gehergroepeerd in 3 totaalscores (psychosociale, fysieke en globale gezondheid).
Peds QL
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Nut van een algoritme bij kinderen met chronische hoest

Leconte S.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 3 pagina 32 - 33


Deze RCT is uitgevoerd bij een groep geselecteerde kinderen in een (zeer) specialistische context. Bij de vroegtijdige implementatie (binnen de 2 weken) van een klinisch algoritme bij kinderen met chronische hoest, kan het aantal kinderen met een verbeterde hoestscore sneller toenemen.