Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Primary Care Evaluation of Mental Disorders
De ‘Primary Care Evaluation of Mental Disorders’-vragenlijst wordt gebruikt als screeningsinstrument voor depressie. De twee eerste vragen peilen naar een depressieve stemming (down gevoel, depressief gevoel, hulpeloosheid) en verlies van interesse in dingen die men normaal leuk vindt of in contacten met familie of collega’s.
PRIME-MD
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Thuisgebaseerde aanpak van depressie bij bejaarden

Poelman T. , Rogiers R.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 9 pagina 147 - 149


Deze studie toont aan dat een beperkt aantal cognitief gedragstherapeutische interventies door getrainde maatschappelijk werkers bij bejaarde patiënten, depressieve symptomen kunnen reduceren en het globale welbevinden verhogen. Het gaat echter om een geselecteerde oudere populatie in de Verenigde Staten met veel somatische comorbiditeit en beperkte financiële middelen, die moeilijk bereikbaar is en sociaal geïsoleerd leeft. Het is niet duidelijk in hoeverre deze resultaten van toepassing zijn in onze huisartsgeneeskundige zorg.