Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Psychological General Well-being index
Dit instrument, ook wel de General Well-Being Schedule genoemd, meet het algemeen subjectief welbevinden in de afgelopen maand. Gevraagd wordt naar gevoelens van angst, depressieve stemming, positieve stemming, zelfcontrole, algemene gezondheid en vitaliteit. De vragenlijst bevat 22 vragen en geeft een minimum score van 22 en een maximum score van 132. Alhoewel dit instrument is ontwikkeld om gevoelens van welbevinden te meten, wordt het ook veel gebruikt als indicator van kwaliteit van leven.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Helicobacter pylori bij dyspepsie: wel of niet eradiceren?

Numans M.E.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 7 pagina 290 - 293


Zoeken naar H. pylori omwille van eventuele behandeling is alleen zinvol bij een peptisch ulcus en bij een MALT-lymfoom. Bij alle andere bij H. pylori aangetroffen pathologie lijkt sprake van niet-oorzakelijke coïncidentie, zodat behandeling van de bacterie beter achterwege kan blijven. Toekomstig onderzoek zal aannemelijk moeten maken bij welke groepen patiënten eradicatie nog meer zinvol is. Op basis van de hier besproken trials kan men aannemen dat "functionele dyspepsie" in de hier gedefinieerde vorm in ieder geval nog geen algemeen geaccepteerde indicatie voor eradicatie van H.pylori is.