Resultaat met woordenlijst ( 0 )


puntschatting
De numerieke uitkomst van een studie noemt men de puntschatting. Herhaling van dezelfde studie geeft verschillende puntschattingen van hetzelfde effect. De betrouwbaarheidsgrenzen rond de puntschatting geven aan tussen welke waarden het ‘werkelijke’ effect zich bevindt.
betrouwbaarheidsinterval
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)

Hebben nicotinevervangers nog nut bij rookstop?

Boudrez H.

Minerva 17 12 2018


Nicotinesubstitutie is een effectief en veilig hulpmiddel ter ondersteuning van een rookstoppoging bij rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. Dit geldt zowel voor ‘gezonde’ rokers, als rokers met een cardiale, pulmonaire of psychiatrische aandoening. Ook het gebruik ervan tijdens de zwangerschap blijkt effectief en veilig te zijn.