Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Rome III-criteria
De criteria van Rome II zijn: ≤ 2 spontane complete stoelgangen (spontaneous complete bowel movements (SCBM)) per week (d.w.z. niet voorafgegaan door gebruik van laxativa binnen de 24 uur voorafgaand aan de stoelgang) in combinatie met een of meer van de volgende symptomen gedurende de laatste 6 maanden : ≥ 25 % van de stoelgangen met harde consistentie, ≥ 25% van de stoelgangen met een gevoel van onvolledige lediging, ≥ 25% van de tijd extra moeten persen tijdens defecatie.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Laag-FODMAP-dieet nuttig voor prikkelbaredarmsyndroom?

Mullie P.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 4 pagina 92 - 95


Uit deze gerandomiseerde gecontroleerde studie met een gering aantal patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) zonder constipatie kunnen we besluiten dat op korte termijn zowel een laag-FODMAP-dieet als algemene voedingsadviezen de klachten van het prikkelbaredarmsyndroom verminderen. Alleen voor individuele symptomen (secundaire uitkomstmaten in deze studie) kon men een statistisch significante daling met laag-FODMAP-dieet versus algemene voedingsadviezen vaststellen.

Deze multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde studie toont aan dat prucalopride aan een dosis van 1-2 mg per dag de stoelgangsfrequentie na 3 maanden statistisch significant verbetert bij een geselecteerde groep mannen met ernstige chronische obstipatie. De klinische relevantie en de duurzaamheid van dit effect is echter nog onduidelijk. Ook wat betreft de veiligheid is nog onderzoek op lange termijn noodzakelijk.