Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Science Citation Index
Deze databank wordt samengesteld door ISI (Institute for Scientific Information, V.S.). Citatie-indexen indexeren niet alleen de titel van een artikel, maar ook de geciteerde referenties van deze artikels. In een Citation Index kan men een bekende titel opzoeken om andere, meer recente titels te vinden die ernaar verwijzen. De drie citatie-indexen (Arts & Humanities, Social Sciences en Science) worden gebruikt voor bibliometrisch onderzoek. Door na te gaan hoe vaak een auteur, een instituut of een tijdschrift wordt geciteerd, bepaalt men hun ‘wetenschappelijk gewicht’. Deze databank is via de bibliotheken van universiteiten te raadplegen.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Pneumokokkenvaccinatie in de huisartspraktijk

Govaerts F.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 6 pagina 244 - 247

Acute otitis media: effectiviteit van een korte antibioticakuur

De Melker R.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 2 pagina 89 - 92


Bij acute otitis media heeft behandeling met een vijfdaagse antibiotica- kuur wellicht voordelen boven een kuur van zeven dagen of langer. Totdat meer gegevens bekend zijn is het aan te bevelen om het beleid van de nhg-standaard te volgen: beperk het gebruik van antibiotica tot risicogroepen, kinderen jonger dan 6 maanden, patiënten met een abnormaal beloop en jonge kinderen die geen verbetering vertonen na 24 uur.