Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Verhagen Delphi lijst
Deze lijst bevat negen items (waaronder randomisatie, blindering en intention to treat analyse) die de methodologische kwaliteit van RCT’s beschrijven. De lijst kwam tot stand door consensus tussen experten.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Effect op lange termijn van een medicamenteuze behandeling van obesitas en overgewicht

Donders J. , Poelman T.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 7 pagina 104 - 105


Deze meta-analyse toont aan dat sibutramine, orlistat of rimonabant kunnen bijdragen tot gewichtsverlies bij obese patiënten met een gemiddelde BMI van 35 bij wie een dieet niet volstaat. Het gewichtsverlies is echter gering, niet blijvend en moet worden afgewogen tegen de ongewenste effecten zoals bloeddrukstijging met sibutramine en psychiatrische problemen met rimonabant. Het effect op diabetes is onvoldoende onderzocht en het effect op harde eindpunten zoals cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is onbekend.