Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Profile of Mood States
Deze psychologische schaal evalueert de aanwezigheid van zes transiënte gemoedstoestanden: spanning, depressie, angst, levenskracht, moeheid en verwardheid.
POMS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Vermindert ginseng kankergerelateerde vermoeidheid?

Laekeman G.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 10 pagina 119 - 120


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde RCT blijkt dat dagelijks gebruik van 2 000 mg Amerikaanse ginseng in vergelijking met placebo op korte termijn (na 4 en 8 weken) de vermoeidheid vermindert bij kankerpatiënten onder actieve antitumorale behandeling. De klinische relevantie van het verschil is echter beperkt en de opvolging van de studie was te kort.