Resultaat met woordenlijst ( 0 )


TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction)-score
Deze scorelijst kent telkens één punt toe aan zeven criteria: leeftijd ≥65 jaar; ≥3 cardiovasculaire risicofactoren (familiale voorgeschiedenis, diabetes mellitus, roken, hypertensie, hyperlipidemie); gekende coronaire hartziekte (≥50% stenose); aspirinegebruik in de voorbije 7 dagen; recente (≤24 u) ernstige angor; ST-afwijking ≥0,5 mm; toegenomen hartenzymen. De globale score varieert van 0 tot 7.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Net zoals in de huisartspraktijk zijn op een spoedafdeling anamnese, klinisch onderzoek en ECG op zichzelf niet voldoende diagnostisch accuraat om een acuut coronair syndroom aan te tonen of uit te sluiten. Het integreren van ECG-gegevens en initiële troponine-concentratie in een klinisch scoresysteem had wel een hogere aantonende en uitsluitende kracht maar is niet zomaar extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk.