Resultaat met woordenlijst ( 0 )


HEART (History, Electrocardiogram, Age, Risk Factors, Troponin)-score
Deze scorelijst kent telkens 0, 1 of 2 punten toe aan vijf criteria: anamnese weinig, matig tot sterk verdacht voor coronaire hartziekte; normaal ECG of ECG met niet-specifieke repolarisatiestoornis tot significante ST-afwijking; leeftijd ≤45 jaar, tussen 45 jaar en 65 jaar tot ≥65 jaar; geen risicofactoren (familiale voorgeschiedenis, diabetes mellitus, roken, obesitas, hypertensie, hypercholesterolemie) 1 of 2 risicofactoren tot ≥3 risicofactoren of voorgeschiedenis van atherosclerose; normale troponineconcentratie, >1x tot ≥3x de normale waarde. De globale score varieert van 0 tot 10.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Net zoals in de huisartspraktijk zijn op een spoedafdeling anamnese, klinisch onderzoek en ECG op zichzelf niet voldoende diagnostisch accuraat om een acuut coronair syndroom aan te tonen of uit te sluiten. Het integreren van ECG-gegevens en initiële troponine-concentratie in een klinisch scoresysteem had wel een hogere aantonende en uitsluitende kracht maar is niet zomaar extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk.