Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Advanced Dementia Prognostic Tool (ADEPT)
De ADEPT is een risicoscore om de overleving te voorspellen van geïnstitutionaliseerde personen met gevorderde dementie. De scorelijst bestaat uit 12 items: duur van het verblijf in het rusthuis, leeftijd, geslacht, dyspnoe, doorligwonden, functionele afhankelijkheid, tijd in bed, hydratatie, intestinale incontinentie, BMI, gewichtsverlies en congestief hartfalen. De uitkomst van de scorelijst is mortaliteit na 6 en na 12 maanden. Hoe hoger de score hoe hoger het risico van mortaliteit.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe zorgdoelen bespreken en vastleggen bij ouderen met gevorderde dementie?

Chevalier P.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 9 pagina 222 - 225


Deze RCT bij 80-plussers met gevorderde dementie die sinds ongeveer 2 jaar in een woon- en zorgcentrum verblijven en ondersteund worden door een familievertegenwoordiger, toont aan dat een interventie om de communicatie en besluitvorming te verbeteren een beperkt nut heeft. De interventie bestaat uit een video met informatie voor de familievertegenwoordiger en een gestructureerd overleg tussen het zorgteam en de familievertegenwoordiger. Het positieve effect beperkt zich tot een verbetering van de communicatie over de zorg bij het levenseinde en tot een vermindering van het aantal hospitalisaties.