Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
Aan de hand van een interview wordt met deze schaal de ernst van 24 psychiatrische symptomen op een schaal van 1 tot 7 ingeschat. Een score tussen 4 en 7 wijst op een pathologische intensiteit van het symptoom.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Clozapine voor therapieresistente schizofrenie: hoe sterk is de evidentie?

Catthoor K.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 10 pagina 245 - 248


Op basis van deze correct uitgevoerd systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat clozapine op korte termijn beter dan andere antipsychotica positieve symptomen kan onderdrukken bij therapieresistente patiënten met schizofrenie. Verder onderzoek met een correcte definiëring van therapieresistentie en voldoende aandacht voor ongewenste effecten is absoluut noodzakelijk.