Resultaat met woordenlijst ( 0 )


JBS3 risk calculator
Online cardiovasculaire risicocalculator ontwikkeld door de Joint British Communities for the Prevention of Cardiovascular Disease om overleving zonder cardiovasculaire aandoeningen te bepalen bij patiënten zonder een geschiedenis van vaatziekte met en zonder medicamenteuze en/of niet-medicamenteuze interventie.
JBS3
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


De auteurs besluiten dat er een grote variatie is in het begrip ‘winst in levensverwachting’. De gewenste winst verschilt overigens tussen artsen en patiënten. Afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt, kan de verwachte winst groter zijn dan de haalbare winst. De auteurs pleiten daarom voor een gedeelde medische besluitvorming, niet op basis van het risico, maar op basis van de winst in levensverwachting. Ondanks de methodologische bias, heeft deze studie de verdienste dat ze de nadruk legt op de discrepantie tussen de verwachtingen van de patiënten en de artsen en op de onevenredigheid tussen die verwachtingen en de werkelijke winst in levensverwachting bij het kiezen van een preventieve behandeling.