Resultaat met woordenlijst ( 0 )


contentanalyse
Na het coderen van de citaten tracht men deze te groeperen in categorieën en thema’s. “De inhoudanalyse poogt het objectieve en het subjectieve te verwoorden. Het doel is een ‘tweede lezing’ uit te voeren van het te bestuderen document. Deze laatste vervangt de spontane lezing, intuïtief en profaan. Het is, met andere woorden, de bedoeling om de boodschap die de eerste betekenis overstijgt, te begrijpen.” (Pourtois JP, Desmet H. Épistémologie et instrumentation en sciences humaines. Bruxelles: P. Mardaga, 1988:199; geciteerd door: Lenoir Y, Hasni A, Lacourse F, et al. Guide d’accompagnement de la formation à la recherche: un outil de réflexion sur les termes et expressions liés à la recherche scientifique. Longueil, QC : Groupéditions, 2012:233.)
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)

Waarom volgen ouderen het deprescribing-advies van hun huisarts niet op?

Van Leeuwen E. , Christiaens T.

Minerva 01 12 2019


Dit observationeel onderzoek toont aan dat inertie en gefragmenteerde medische zorg de grootste barrières zijn voor deprescribing bij ouderen. De bezorgdheid van de huisarts over het gevoel van ‘afgeschreven’ te zijn van de patiënt zou een actief gesprek over de vermindering van polyfarmacie niet mogen verhinderen.