Resultaat met woordenlijst ( 1 )


hardopdenkenmethode
Met deze methode wordt aan iemand gevraagd om tijdens het uitvoeren van een taak te verwoorden welke gedachten bij hem/haar opkomen. Aan de hand van deze uitingen (verbalisaties) kan men de onderliggende denkactiviteiten of processen rechtstreeks afleiden zonder risico op verdraaiingen, interpretaties en/of vergissingen is.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe sporen huisartsen kwetsbaarheid op bij oudere patiënten?

Gobbens R.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 2 pagina 18 - 21


Deze kwalitatieve studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat huisartsen zich onzeker voelen bij het bepalen van de kwetsbaarheid van oudere patiënten. Deze studie toont ook aan dat huisartsen zowel lichamelijke als functionele kenmerken als leefomstandigheden betrekken in hun oordeel over kwetsbaarheid.