Resultaat met woordenlijst ( 0 )


healthy user effect
Personen die reeds aan preventie doen hebben de neiging om gezonder te leven en nog meer preventieve maatregelen te treffen.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze meta-analyse van matige methodologische kwaliteit toont aan dat een pneumokokkenvaccin best samen met een jaarlijks influenzavaccin wordt toegediend om voldoende effectief te zijn tegen pneumonie en totale sterfte.