Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Peak Nasal Inspiratory Flow
Met dit toestel kan men de doorgankelijkheid van de neus meten. Men meet de maximale hoeveelheid lucht die per minuut via de neus wordt ingeademd. Deze varieert van 30 tot 370 l/min met een foutmarge van 10 l/min.
PNIF
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Is septoplastie een effectieve behandeling bij volwassenen met neusobstructie?

Van Zele T.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 10 pagina 113 - 116


Deze methodologisch correct uitgevoerde pragmatische multicenter open-label RCT toont aan dat septoplastie met of zonder verkleining van de onderste neusschelpen na 1 jaar leidt tot een statistisch significante verbetering van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en objectief gemeten neusdoorgankelijkheid. Postoperatieve complicaties zoals bloedingen en infecties komen vaak voor maar kennen meestal een mild verloop.