Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Hoehn and Yahr-schaal
Hoehn en Yahr publiceerden in 1967 een schaal om de progressie van de ziekte van Parkinson te beschrijven. Ze onderscheiden 5 stadia: Stadium 1 (vroege fase): uitsluitend unilaterale betrokkenheid Stadium 1,5 (vroege fase): unilaterale en axiale betrokkenheid Stadium 2 (vroege fase): bilaterale of axiale betrokkenheid; geen balansstoornissen Stadium 2,5 (vroege fase): milde bilateraal, maar herstel na de pull-test (meerdere stappen zetten bij de retropulsietest, maar toch niet vallen) Stadium 3 (middenfase): bilateraal; lichte tot matige beperkingen in activiteiten; gestoorde houdingsreflexen; fysiek onafhankelijk Stadium 4 (middenfase): ernstige beperkingen in activiteiten; nog wel in staat om zonder hulp te staan of te lopen Stadium 5 (late fase): zonder hulp volledig bed- of rolstoelgebonden.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bewegen op muziek de motorische functie, het evenwicht, freezing en loopsnelheid statistisch significant meer verbetert dan gebruikelijke zorg, dagelijkse activiteiten of shamoefentherapie (zonder gebruik van muziek) bij patiënten met de ziekte van Parkinson in stadium 2 of 3. De klinische relevantie van de gepoolde verschillen, alsook het effect op lange termijn zijn echter nog onduidelijk.