Resultaat met woordenlijst ( 0 )


percentage of negative agreement
Het percentage negatieve overeenkomst drukt de verhouding uit tussen het aantal onderzochte stalen waarbij zowel de indextest als de referentietest een negatief resultaat geven (echt negatieven) en het aantal onderzochte stalen waarbij de indextest een positief geeft terwijl het resultaat van de referentietest toch negatief blijk te zijn (vals negatieven). Alhoewel deze formule overeenkomt met specificiteit, mogen we hier de term specificiteit niet gebruiken omdat de referentietest niet beschouwd wordt als een gouden standaard. We weten dus niet welke patiënten de ziekte niet hebben. Op basis van de PNA mogen we evenmin besluiten welke test het meest accuraat is.
PNA
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze prospectieve observationele studie toont aan dat tijdens een uitbraak van covid-19 in een wzc het herhaaldelijk afnemen van een snelle antigeentest nuttig kan zijn om besmettelijke covid-19-patiënten tijdig te detecteren.