Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form
Deze door de moeder zelf in te vullen vragenlijst peilt naar 14 items over de vertrouwdheid van de moeder met borstvoeding. Elk item wordt gescoord met een 5 punten-Likertschaal.
BSES-SF-score - score BSES-SF Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form (BSES-SF)
BSES-SF
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Bevorderen educatieve en ondersteunende interventies de borstvoedingsduur bij primipare moeders?

Debonnet S. , Embo M.

Minerva 2021 Vol 20 nummer 10 pagina 123 - 127


Deze methodologisch goed uitgevoerde meta-analyse van 13 heterogene studies met vaak een onduidelijk risico van bias voor meerdere domeinen toont aan dat een multicomponente educatieve en informatieve interventie de borstvoedingsduur - exclusieve borstvoeding binnen de twee maanden en ≥6 maanden postpartum, gedeeltelijke borstvoeding alleen binnen de 2 maanden postpartum - verlengt bij gezonde primipare vrouwen na vaginale bevalling van een gezonde baby. Uit een subgroepanalyse blijkt bovendien dat een lange interventietijd (zowel pre- als postnataal), een combinatie van groepssessies, individuele coaching en telefonische follow-up, een face-to-face en indirect contact, theoretische onderbouwing en minstens 3 sessies het resultaat positief beïnvloeden, maar dit vraagt om verder onderzoek.