Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ)-score
Dit instrument peilt naar 25 items in verband met emotionele problemen, gedragsproblemen, ADHD-symptomen en relatieproblemen met leeftijdsgenoten. Deze items kunnen door ouders, leerkrachten, kinderen op een driepuntenschaal van 0 tot 2 gescoord worden. De totale score varieert van 0 tot 50. De scores op gedragsproblemen en op ADHD-problemen kunnen gecombineerd worden tot een subschaal voor externaliserend probleemgedrag. De score op de subschaal varieert van 0 tot 20.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze correct uitgevoerde pragmatische multicenter enkelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat het aanbieden van een 5 maanden durende thuisinterventie, waarbij een opgeleide verpleegkundige gebruik maakt van videobeelden om ouders feedback te geven op de interactie met hun kinderen, gedragsproblemen kan doen afnemen bij één- en tweejarigen. Het effect werd echter gemeten met meetinstrumenten die niet gevalideerd zijn voor gebruik bij deze zeer jonge populatie. Daarom is het moeilijk om de klinische relevantie van het effect juist te interpreteren.