Resultaat op trefwoord : 'luchtverontreiniging'


Aantal resultaten : 4 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Deze grote Chinese observationele populatiestudie met tijdreeksanalyse bevestigt de wereldwijde evidentie dat er ook op korte termijn een verband bestaat tussen verhoogde concentraties fijn stof PM2,5 en een toename in cardiovasculaire aandoeningen.

Lezersbrief

Minerva 2003 Vol 2 nummer 9 pagina 149 - 150

Verband tussen astma en ozon bij sportende kinderen

Lemiengre M. , Lemiengre M.B.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 4 pagina 62 - 63


Ozon veroorzaakt enkel astma bij gezonde kinderen wanneer ze langdurig intensief sporten bij hoge ozonconcentraties. De combinatie van zon en luchtvervuiling die verantwoordelijk is voor de vorming van ozon, zal in Californië veel frequenter voorkomen dan in België. Bij patiënten met astma en COPD, ook in België, kan blootstelling aan pieken in de ozonconcentratie wel een toename van de respiratoire morbiditeit veroorzaken.

Een vuiltje aan de lucht

Lemiengre M.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 4 pagina 54 - 54