Resultaat op trefwoord : 'streptest'


Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Klinische score en snelle streptest: nuttig bij de aanpak van acute keelpijn?

De Meyere M. , Matthys J.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 6 pagina 75 - 76


Deze studie toont aan dat bij de aanpak van acute keelpijn, het gebruik van een klinische score de pijn meer reduceert en het voorschrijven van antibiotica vermindert. De klinische relevantie van deze winst is echter niet duidelijk. De snelle streptest biedt geen enkele klinische meerwaarde.

Validiteit van de sneltest bij streptokokkeninfectie

De Meyere M.

Minerva 1998 Vol 27 nummer 1 pagina 185 - 186


Aansluitend bij de uitspraak "Good medical practice does not always require testing before treating" van Centor , kunnen we ook hier stellen dat het in de regel niet nodig is een sneltest te gebruiken bij acute keelpijn.