Resultaat op trefwoord : 'selectiebias'


Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Een Zelen’s design randomiseert patiënten in een interventie- en een controlegroep zonder geïnformeerde toestemming voor de randomisatie. Patiënten in de controlegroep zijn er zich zelfs niet van bewust dat ze deelnemen aan een studie. Dit design biedt een antwoord op performance bias in open-label gerandomiseerde gecontroleerde studies zonder placebogroep, waarbij men vooral de bereidheid van patiënten voor een bepaalde (be-)handeling wenst te onderzoeken. Het niet respecteren van de autonomie van de patiënt en de mogelijke schade voor de arts-patiëntrelatie maken deel uit van een ethisch debat.

Voor- en nadelen van nested-case-control-onderzoek

Michiels B.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 4 pagina 105 - 106

Immortal time bias

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 1 pagina 12 - 12

EBM-begrippen: een meta-analyse kritisch lezen…

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 4 pagina 64 - 64