Resultaat op trefwoord : 'strontiumranelaat'


Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Op basis van deze systematische review, met indirecte vergelijking van het preventieve effect van verschillende geneesmiddelen op fracturen bij post-menopauzale vrouwen, kunnen we omwille van methodologische beperkingen geen enkel valide besluit formuleren over de onderlinge effectgrootte van de verschillende geneesmiddelen.