Resultaat op trefwoord : 'confounder'


Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Propensity Score Matching

Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 8 pagina 103 - 103