Resultaat op trefwoord : 'medische ethiek'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Dit kwalitatieve onderzoek, waarvan bepaalde methodologische keuzes vragen oproepen, suggereert dat de gevoelens van spijt bij artsen niet alleen aanwezig kunnen zijn bij echte fouten, maar ook bij situaties die eerder als een risico dan als een fout beschouwd kunnen worden. Hoe ernstiger de gevolgen ervan, hoe negatiever de reactie van de patiënt, zijn familie en/of zorgverleners, hoe groter de gevoelens van spijt zijn. Anderzijds hoe meer zorgverleners er betrokken zijn bij het beleid, hoe minder belangrijk de gevoelens van spijt worden.

Medische fouten: een kans om de praktijk te verbeteren, een uitdaging voor EBM

Henrard G.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 9 pagina 105 - 105