Resultaat op trefwoord : 'predictief model'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

De waarde van een predictief model voor vroegtijdige diagnostiek van longkanker?

Van Meerhaeghe A.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 9 pagina 112 - 113


Deze methodologisch correct opgezette observationele studie suggereert dat het mogelijk is om aan de hand van eenvoudige patiëntgegevens uit de huisartspraktijk, een model te ontwikkelen om het risico van longkanker te voorspellen.