Tijdschrift Minerva volume 14 nummer 4 mei 2015
Chronische pijn: opiaten voorschrijven?

Pagina 39 - 39 

De Cort P.  


Verminderen palliatieve thuiszorgequipes de kans op een ziekenhuis- of spoedopname?

Pagina 40 - 41 

Pype P.  

Deze retrospectieve cohortstudie in een andere zorgcontext dan de Belgische besluit dat het inschakelen van palliatieve thuiszorgequipes het aantal ziekenhuisopnames, spoedopnames en overlijdens in ziekenhuizen doet dalen.


Op weg naar de elektronische sigaret?

Pagina 42 - 43 

Laekeman G.  

Er is voorlopig nog onvoldoende bewijs dat nicotinehoudende e-sigaretten tot meer rookstop leiden dan placebo-e-sigaretten en nicotinepleisters.


Intranasale corticosteroïden voor acute rhinosinusitis?

Pagina 44 - 45 

De Sutter A., De Meyere M.  

Deze meta-analyse toont een statistisch significant maar klinisch zeer beperkt effect aan van intranasale corticosteroïden bij patiënten met acute rhinosinusitis. De populatie van deze meta-analyse is echter niet representatief voor de populatie die we zien als huisarts, waardoor we de resultaten niet mogen extrapoleren naar de eerstelijnszorg.


Heeft het uitgesteld antibioticumvoorschrift bij luchtweginfecties een plaats in de eerste lijn?

Pagina 46 - 47 

Matthys J., De Meyere M.  

Uit deze pragmatische studie kunnen we besluiten dat zowel het niet voorschrijven van antibiotica als verschillende methodes van uitgesteld antibioticumvoorschrift bij acute luchtweginfecties statistisch niet significant leiden tot verschillen in ernst en duur van de symptomen, aantal ingenomen antibiotica en patiënttevredenheid. Ook een post-hoc vergelijking met een niet-gerandomiseerde groep patiënten die onmiddellijk antibiotica voorgeschreven kreeg toonde geen verschil aan in evolutie van de symptomen.


Invasieve behandelingen van varices in de benen: verschil in levenskwaliteit na 6 maanden?

Pagina 48 - 49 

Poelman T.  

Uit deze open-label, multicenter RCT kunnen we besluiten dat er na 6 maanden geen klinisch relevant verschil is in ziektespecifieke en globale levenskwaliteit tussen laserbehandeling, sclerotherapie met schuim en heelkunde voor de behandeling van varices in de benen van volwassen patiënten.