Duiding


Type 2-diabetes en cardiovasculair risico (vervolg)


27 05 2010

Zorgberoepen

Duiding van
Zoungas S, de Galan BE, Ninomiya T, et al. Combined effects of routine blood pressure lowering and intensive glucose control on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:2068-74.


Besluit
De resultaten van deze nieuwe analyse van de ADVANCE-studie bij patiënten met type 2-diabetes tonen aan dat het nuttig is niet alleen diabetes onder controle te houden, maar ook de andere cardiovasculaire risicofactoren te verminderen, in dit geval te hoge bloeddrukwaarden.


 

Minerva besprak reeds verschillende resultaten van de ADVANCE-studie. Deze studie met factorieel design includeerde patiënten met type 2-diabetes met tevens andere cardiovasculaire risicofactoren. Bij de meerderheid was de bloeddruk hoger dan 130/85 mm Hg. In 2007 publiceerde Minerva een bespreking over het preventieve effect van perindopril + indapamide versus placebo op micro- en macrovasculaire gebeurtenissen (1). Het resultaat bleef hetzelfde bij patiënten met of zonder voorkamerfibrillatie (2). De winst van een intensieve behandeling van diabetes met glicazide met vertraagde vrijstelling, gericht op een streefwaarde van HbA1c ≤6,5% versus lokale referentiebehandeling, voorkwam na 4.3 jaar behandeling de evolutie naar nefropathie zonder bewijs voor een daling van macrovasculaire aandoeningen (3). Een intensifiëring van de antihypertensieve behandeling daarentegen leidde wel tot een daling van macrovasculaire aandoeningen en sterfte.

 

In 2009 verscheen een nieuwe publicatie van de ADVANCE-studie over het effect van de combinatie van beide interventies (4). De auteurs wijzen nog eens op het positieve effect van elke interventie afzonderlijk op de primaire uitkomstmaat (majeure macro- plus microvasculaire gebeurtenissen). Deze nieuwe analyse toont aan dat in vergelijking met geen interventie, de associatie van beide interventies het risico van elke renale gebeurtenis, de verdere daling van de nierfunctie en de incidentie van micro- of macro-albuminurue vermindert. Het afzonderlijke effect van beide interventies leek additief, zonder interactie tussen de effecten van de ene en de andere interventie.

 

Besluit

De resultaten van deze nieuwe analyse van de ADVANCE-studie bij patiënten met type 2-diabetes tonen aan dat het nuttig is niet alleen diabetes onder controle te houden, maar ook de andere cardiovasculaire risicofactoren te verminderen, in dit geval te hoge bloeddrukwaarden.

 

 

 

Referenties

  1. Chevalier P. Combinatie ACE-inhibitor en diureticum voor alle diabetici? Minerva 2007;6(9):140-1.
  2. Chevalier P. ADVANCE-studie bij patiënten met diabetes en voorkamerfibrillatie. Minerva 2010;9(1):10.
  3. Chevalier P, Wens J. Intensiteit van glykemiecontrole en cardio- (micro- en macro-)vasculair risico. Minerva 2008;7(7):108-9.
  4. Zoungas S, de Galan BE, Ninomiya T, et al. Combined effects of routine blood pressure lowering and intensive glucose control on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:2068-74.
Type 2-diabetes en cardiovasculair risico (vervolg)

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar