Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineEen korset dragen: effectief bij lagerugpijn?


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 1 Pagina 10 - 10

Zorgberoepen


Duiding van
van Duijvenbode IC, Jellema P, van Poppel MN, van Tulder MW. Lumbar supports for prevention and treatment of low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 2.


Besluit
Deze systematische review bevestigt dat het niet mogelijk is om aanbevelingen te geven over het dragen van een korset voor de preventie of de behandeling van acute, subacute of chronische lagerugpijn. Er is immers een tekort aan onderzoek van goede kwaliteit.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

In het septembernummer van 2008 gaf Minerva commentaar op een studie over het nut van een korset bij thuisverzorgers met recidiverende lagerugpijn (1,2). De resultaten van deze studie waren positief, maar we merkten op dat deze nog meer gepreciseerd en bevestigd moesten worden. Intussen publiceerde de Cochrane Collaboration een update van een review uit 2004 (3) (waarnaar we verwezen in onze commentaar) met inclusie van de bovenvermelde studie. De auteurs hergroeperen de resultaten van zeven studies over preventie (14 437 deelnemers) en acht studies over behandeling (1 361 deelnemers) van lagerugpijn. Het gaat om acute (< 6 weken), subacute (6 tot 12 weken) en chronische lagerugpijn (minstens 12 weken). Slechts vijf van de vijftien studies zijn van aanvaardbare methodologische kwaliteit (score ≥50% voor interne validiteit). De auteurs konden geen meta-analyse uitvoeren en beperkten zich tot een kwalitatieve analyse.

 

Preventie van lagerugpijn 

Een korset dragen is niet effectiever dan geen interventie of fysieke training (matig niveau van bewijskracht). Dragen van een korset toevoegen aan andere preventieve maatregelen levert, naargelang de studies, tegenstrijdige resultaten op.

 

Behandeling van lagerugpijn

Het is niet duidelijk of een korset effectiever is dan geen interventie of andere maatregelen. De auteurs van deze review wijzen opnieuw op de nood aan RCT’s van goede methodologische kwaliteit.

 

Besluit

Deze systematische review bevestigt dat het niet mogelijk is om aanbevelingen te geven over het dragen van een korset voor de preventie of de behandeling van acute, subacute of chronische lagerugpijn. Er is immers een tekort aan onderzoek van goede kwaliteit.

  

Referenties

  1. Chevalier P. Korset als behandeling van recidiverende lagerugpijn. Minerva 2008;7(7):111.
  2. Roelofs PD, Bierma-Zeinstra SM, van Poppel MN, et al. Lumbar supports to prevent recurrent low back pain among home care workers. Ann Intern Med 2007;147:685-92.
  3. van Duijvenbode IC, Jellema P, van Poppel MN, van Tulder MW. Lumbar supports for prevention and treatment of low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 2.
Een korset dragen: effectief bij lagerugpijn?

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Trefwoorden

korset, lagerugpijn

WoordenlijstCommentaar

Commentaar